Kommuneplanen

Delområde 1 er omfattet af kommuneplanramme GE.1.B.6, der fastlægger områdets anvendelse til:

boligformål; tæt- lav med tilhørende nærrekreative arealer butikker og, kollektive anlæg til områdets forsyning, institutioner og lignende offentlige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.

Delområde 2 er omfattet kommuneplanramme GE.1.D.1., der fastlægger anvendelsen til:

offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse, og kirker.

Da dette ikke er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, er der udarbejdet en ny kommuneplanramme for området. Forslag til kommuneplantillægget ændrer anvendelsesbestemmelsen til boligformål og ses her http://kommuneplan.horsens.dk/admin/pagebuilder.php?Mode=showtest&iPageID=120080100262131&iLangID=2