Risikovirksomheder

I miljøgodkendelsen for fjerkræslagteriet, der ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet, er hensynet til nærheden til boliger indarbejdet.