Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan G-40, lokalplan for boligområde og plejehjem. Lokalplanen ophæves ved den endelige vedtagelse af denne plan.