Beliggenhed & eksisterende forhold

Projektområdet er 6.550 m2 stort og ligger i overgangen mellem tæt og åben by i Brædstrup.

Lokalplanområdet afgrænses af Nørregade mod øst, Nygade mod nord, Vestergade mod syd og eksisterende villaer i Rådhusgade mod vest.

Projektområdet omfatter Brædstrup Kro samt to boliger, der alle forudsættes nedrevet, hvis lokalplanen gennemføres.

Området ligger i et kulturmiljø, beskrevet som en større stationsby, udviklet oveni Brædstrup landsby efter jernbanens åbning i 1899.

Ved en lokalplanlægning skal der tages størst muligt hensyn til, at området ligger inden for et kulturmiljø, som gammel oprindelig landsby og stationsby.

Luftfotoet viser lokalplanområdet, som det ser ud i dag.