Eksisterende lokalplaner

Området er omfattet af lokalplan 6- Bymidten - Brædstrup. Med vedtagelse af denne lokalplan aflyses den del af lokalplan 6, som gælder for lokalplanområdet.