Tilladelser fra andre myndigheder

Skovbyggelinje

Omkring skoven ved Bygholm Sø er der en 300 meter skovbyggelinje, som berører boligenklaven Munksbakke. Realisering af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjen eller at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje kapitel 6 og Lov om private fællesveje kapitel 8, § 27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø, med samtykke fra Politiet, jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse.