Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanramme HR.03.B.5., der er udlagt til blandet boligområde. Lokalplanen er i overensstemmelse hermed.