Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaverne Munksbakke og Normandshave erstatter §1 § 8. Endvidere suppleres lokalplan 12012 i nærværende lokalplan med en situationsplan for tæt-lav boligbebyggelse i Munksbakke og udstykningsplan for boligenklaven Normandshave til åben-lav boligbebyggelse. Øvrige dele af Lokalplan 1-2012 er fortsat gældende for boligenklaverne Munksbakke og Normandshave.