Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive den gamle dagligvarebutik (Brugsen) til fordel for, at der kan opføres tæt-lav boligbyggeri. Boligerne kan opføres i højst 2 etager og med en bebyggelsesprocent på højst 40. Lokalplanen giver i øvrigt mulighed for etablering af fælles friaarealer for de kommende boliger. Vejadgangen foregår fra vejen mod nord, Egesholm.