Eksisterende lokalplaner

Gældende Byplanvedtægt nr. 12 for Horsens Kommune aflyses for den del, der vedrører matr.nr. 4ay Egebjerg by, Egebjerg.