Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinier. Egebjerg er en af kommunens Mellembyer og dermed en vigtig bosætningsby for Horsens kommune.

Samtidig med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, tillæg 14 til Kommuneplan 2013. Tillæg 14 udlægger lokalplanområdet til boligformål i kommuneplanrammerne. Tillægget sikrer samtidig, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Kommuneplanrammen for området er HR.06.B21.