Beliggenhed & eksisterende forhold

Området set fra nord-øst.

Området set fra syd-øst.

Eksisterende forhold

Området består af matr.nr. 4ay Egebjerg by, Hansted med en størrelse ca. 4550 m2 og er vist på nedenstående kortbilag.

Fra grundens nord-vestligste hjørne og mod grundens syd-østligste hjørne falder terrænet ca. 3 - 4 meter. Det kraftigste fald forekommer i det syd-østligste del, hvor terrænnet ligger under fortovsniveau. Terrænnet mod syd ligger noget højere ca. 2 meter end nabogrunden, matr.nr. 4 ø.

Daginstitutionen mod vest har i dag adgang via den eksisterende indkørsel til den aktuelle ejendom matr.nr. 4ay. Lokalplanområdet ligger placeret centralt i Egebjerg og afgrænses mod nord og øst af henholdsvis Egesholm og Egebjergvej. Egebjergvej er hovedgaden i Egebjerg.Vest for lokalplanområdet ligger daginstitutionen "Kaskelotten", mens området mod syd støder op mod en parcelhusgrund. Skolen ligger i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet.