Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt af Plan og Miljøudvalget som forslag den 9. September 2019

Forslaget er offentlig bekendtgjort 17. September 2019

Lokalplanen er endelig godkendt i Plan- og Miljøudvalget den 5. November 2019 

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 8. November 2019