Detailhandel

Lokalplan 342 ændrer det eksisterende butiksareal til dagligvarebutik i lokalplan 1-2012 fra max. 1000 m² til max.1200 m², inklusive personalefaciliteter. Det skyldes, at butiksstørrelserne er ændret i forbindelse med planlovsrevisionen i 2017, samt at det generelle behov for butiksareal, har ændret sig siden vedtagelsen af lokalplan 1-2012. Arealkravet til butikker er generelt steget de sidste 7 år, og 1200 m ² er i dag standarden for nye butikker. 

Ændringen i anvendelsesbestemmelsen ændrer ikke på, om det er muligt at etablere en dagligvarebutik, da det blev vedtaget i lokalplan 1-2012. Lokalplan 342 sikrer, at rammerne for en ny dagligvarebutik er tidssvarende, ved at åbne mulighed for at udvide det samlede butiksarealet til 1.200 m².

Ændringen af butiksarealet vurderes ikke at ændre på eksisterende planlagte påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Det skyldes, at ændringen ikke sker for at give mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik, men at øge butiksarealet for den allerede planlagte dagligvarebutik.