Lokalplanens indhold

Lokalplan 342 er et tillæg til lokalplan 1-2012, for at give mulighed for showroom og lagerfunktion til liberale erhverv. Derudover øges butiksarealet for en dagligvarebutik fra max. 1000 m² til max. 1200 m²

Ændringen gælder kun for en del af delområde 1 i lokalplan 1-2012, og er en ændring af bestemmelsen i §3 i Lokalplan 1-2012.  

Der er ikke andet indhold i lokalplan 342.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at sikre at virksomhederne i området har mulighed for at have showroom og lager. Lagerfunktionen kan ikke være hovedformålet med virksomheden, men er en nødvendighed for at virksomheden kan eksisterer. Der gives dermed ikke lov til at der kan etableres logistik virksomhed eller lign. i området. 

Tillægget ændre ikke på andre forhold, som er bestemt i lokalplan 1-2012 

Området er også omfattet af lokalplan 150.