Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 150 og lokalplan 1-2012 er stadig gældende for området, der bliver med tillægget kun ændret i §3 i lokalplan 1-2012. Ændringen sker for at sikre, at virksomhederne kan have en naturlig tilknyttet lagerfunktion i bygningerne. Lokalplan 150 forbliver uændret i området. Ophævelsen i dette tillæg gælder derfor kun Lokalplan 1-2012, §3, anvendelse bestemmelsen.