Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

For delområde 1 gælder

må anvendes til kontor, administration, serviceerhverv, liberale erhverv og lign. samt en butik til områdets lokale forsyning, indenfor det på bilag 3 markerede felt. Der må indrettes én butik på højest 1200 m2 til områdets lokale dagligvareforsyning. Erhverv skal være mellem virksomhedsklasse 1-3. De enkelte erhverv i området kan i begrænset omfang etablere showroom og indendørs lager til eget materiel. Indenfor delområdet kan der evt. indpasses enkelte boliger, hvis støjgrænserne ift. trafikstøj kan overholdes.

Redegørelse

Showroom og lagerfunktioner er udelukkende til virksomhedens eget materiel. Der kan ikke laves lagerhotel og lager til transport- og logistikvirksomheder. Indendørs lagerfunktionen kan kun være til opbevaring af eget materiel, som er virksomhedens ejendom over længere tid, og materiellet dermed har naturligt hjemsted på ejendommen. Muligheden for showroom giver ikke mulighed for at etablere butikker med salg af udvalgsvarer eller særligt pladskrævende varegrupper.