Øvrig planlægning

Der henvises til lokalplan 1-2012 Link

og lokalplan 150 Link