Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 25. august 2015.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 1. september 2015.

Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 29. marts 2016.

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 5. april 2016.