Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

På kortet er angivet et byggefelt langs Elbæk Strandvej (mørkegråt felt). Her indenfor kan bygges et fælleshus på op til 20 m2

De skravererede felter er hhv. overdrev (orange farve) og strandeng (lyseblå farve).