Beliggenhed & eksisterende forhold

Beliggenhed

Området omfatter et areal på ca 2,7 ha, og er placeret på og nedenfor den gamle baneskråning, hvor Husoddestien i dag løber. Området har adgang fra Elbæk Skovvej, der ender ved området og her danner en parkeringsplads blandt andet for beboerne i strandhusene. Der er 26 strandhuse. De fleste af husene er opført på kommunal jord. 5 af husene er opført på henholdsvis privat jord, tilhørende Stensballegaard, og en sti, tilhørende Skov og Naturstyrelsen

Den vestlige del af området er et strandengs- og overdrevsområde, der er et beskyttet naturområde. Den midterste del af området, hvor de vestlige huse ligger, har karakter af strandeng med siv- og anden bevoksning, der tåler den fugtige og ofte oversvømmede jordbund. I den østlige del er terrænnet højere og er en del af Elbæk Skov. Samtidig er stranden smallere på dette sted.

De fleste af husene ligger på strandengen eller ved vandkanten, mens andre, i den østlige del, ligger højere i terrænnet i skoven.

Der er udført forskellige former for kystsikring for at beskytte husene mod højvande og kysterodering. Der er også bygget bådebro og opholdsterrasser.

Kystsikring, bådebroer og terrasser

Foto fra Elbækshusenes "barndom", beskedent byggeri af forhåndenværende materialer.

Eksisterende forhold

Samlet opleves stedet hyggeligt og usædvanligt, fordi det ligger så dejligt mellem fjorden og skoven, og fordi mange af husene er sjove og fantasifulde, og er varierede i størrelse, form og farver.

Hele området er i princippet offentlig tilgængeligt. I praksis holder man sig som besøgende hovedsagelig til stierne, da arealerne udenfor stierne ikke er særlig fremkommelige, og tættest på husene opfattes som privat ejendom. Stierne danner til gengæld et udmærket og finmasket net i området. Kun ved husene midt i området, der ligger helt tæt på vandkanten, kan det føles, som om man kommer for tæt på privat område.

Enkelte af husene ser næsten ud, som man kan forestille sig, de har gjort siden de blev bygget. Alle er dog på forskellig måde knobskudt, fået overdækninger og er bygget om. Nogle er helt fornyede, enten fordi det gamle hus er brændt, eller er spist op af tidens tand. Ingen er husene er stadigvæk større, end husene er i de fleste kolonihaveområder. Enkelte er dog ved at nå grænsen, hvis områdets charmerende udtryk skal bevares.

Idag er der ingen begrænsninger på bygningernes udformning. Derfor må man på den ene side tåle, at noget er grimt i gængs forstand, på den anden side er der også muligheden for det sjove og uventede, hvilket man let mister ved reguleringer.

Et hus, der er knopskudt, uden at det er blevet for stort og uden at miste charmen

Et andet fint hus. Beplantningen omkring terrassen passer også godt ind

Dette hus bør vises, fordi det er så fint, og en af grundene til at stedet er så charmerende

Et hus med mange knopskydninger, der er ved at overskride en acceptabel størrelse

Et nyt hus, der holder en passende størrelse og indpasser sig i området på en god måde

De viste eksempler er nogle af yderpunkterne i bebyggelsen:

  • Huse, hvor der kun er foretaget beskedne udvidelser
  • Hus med relativt store tilbygninger og overdækninger
  • Nybyggede huse