Lokalplanens gennemførelse

Byrådet ønsker planen gennemført gennem frivillige aftaler med ejere, lejere og Strandskovens Sommerhuslaug. Det drejer sig om:

  • Sikring af offentlighedens færdsel i området

Lovliggørelse af bebyggelsen påbegyndes ved kystdirektoratets udsendelse af partshøringsbreve til de enkelte husejere.