Kommuneplanen

Området har ikke tidligere været indeholdt i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til rekreativt formål med kolonihavehuse. Området vil fortsat ligge i landzone.