Snit og facader

Kortbilag 4

Facade set fra nord mod syd ved Søndergade.

Facade set fra syd mod nord ved Løvenørnsgade.

Facade set fra øst mod vest, ved rampe mod Rådhustorvet.

Facader set fra vest mod øst, og øst mod vest i Søndergade.