Eksisterende lokalplaner

Lokalplan nr. 218 har til formål at åbne mulighed for en udvidelse af det bestående butikscenter i Horsens midtby. 

Ejerne af butikscentret ønskede mulighed for at ombygge og udvide centret, da det var for trangt og utidssvarende. Manglende salgsareal, uoverskuelige gang / gadeforløb, lave lofthøjder i gange og ikke særligt indbydende indgange dannede grundlag for ønsket om en større og tiltrængt ombygning og modernisering. Det var hensigten, at omorganisere, udvide og modernisere centret og derfor blev lokalplan nr. 218 udarbejdet i 2004. Lokalplanen beskriver i §5.1 at facaderne mod Søndergade skal fremstå i pudset/vandskuret murværk og glaspartier i aluprofiler. Facaden mod Løvenørnsgade skal fremstå med base i pudset/vandskuret murværk. Den overliggende facade skal beklædes med glas eller stålplader, samt have glaspartier i aluprofiler. De øvrige facader skal fremstå med facadeelementer i stål i en lys grå farve. I §5.2 beskrives at der skal anlægges plantebede og plantes planter til begrønning af de opsatte espalierer, f.eks. efeu og/eller vin. 

Bytorvet står nu igen i 2020 overfor en renovering/opdatering. Det er et ønske fra ejeren, at facaderne skal spille mere sammen med de omkringliggende teglstens facader, men samtidig også have et nytænkende moderne udtryk.

Lokalplan 351 skal sikre, at facaderne opføres med en arkitektonisk kvalitet, som tilpasses stedet i midtbyen. De skal være imødekommende og fremstå mere åbne, og dermed kan byens center også bidrager til tryghed og byliv i byen.