Øvrig planlægning

Der henvises til lokalplan 218 Link

og lokalplan 150 Link