Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af det centrale Horsens – matr.nr. 377y og 377p, Horsens Markjorder med adresse Samsøgade 10 og 12. 

Planområdet er i dag udpeget til at blive benyttet til fabrik og lager, og på grunden er der 2 eksisterende lagerbygninger.  

Området i dag kendetegnet af dens karakteristiske rødbrunlige murstensvillaer med saddeltag eller tagkonstruktion med halvvalm. Knap 120 meter syd fra lokalplanområdet, ligger der et andelsboligselskab, som i folkemunde går under navnet Lille Amalienborg, der med sine bygninger fra 1921 fint kendetegner områdets arkitektoniske og æstetiske identitet. Størstedelen af de omkringliggende villaer har en medium til høj bevaringsværdig, da de i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er eksempler inden for deres bygningstype.