Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse beror på private initiativer.