Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Området ligger i kystnærhedzone. Byggeriet vil, i den  fysiske udformning der planlægges for, ikke påvirke kystlandskabet. 

Der planlægges for opførelse af 3 etageboliger i maksimalt 3,5 etage med en maksimum højde på 15 meter. Området er placeret i bymæssig bebyggelse, og mellem planområdet og kysten er der eksisterende byggeri, som er væsentligt højere. Det aktuelle projekt vil derfor kun vanskeligt kunne ses fra kysten og ikke have indflydelse på kystlandskabet som det opleves i dag.