Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Horsens by. Området er et boligområde, der har været stort set udbygget siden 1950-1960´erne. Området nord og vest for lokalplanområdet består hovedsageligt af parcelhuse. Lokalplanområdet indeholder i dag 20 boliger, der blev bygget i 1950 til almennyttigt formål. Bebyggelsen er i dag utidssvarende og i mindre god stand. Derudover rummer lokalplanområdet et grønt areal, der endnu ikke har været bebygget. Det grønne område har fungeret som boldbane for områdets beboere. Lokalplanområdet afgrænses mod syd af jernbanen og mod nord af Fuglevangsvej, mod øst af børnefamilieinstitutionen Fuglevang, der tilbyder familierådgivning. Institutionen vejbetjenes gennem lokalplanområdet og skal forsætte med det i den nye lokalplan. Mod vest grænser området op mod eksisterende villahaver.

Området er ca. 1,3 ha og ligger i byzone.

Lokalplanområdet set fra syd - Det eksisterende grønne areal

Lokalplanområdet set fra Fuglevangsvej

Familieinstitutionen Fuglevang og jernbanen set fra øst - Bygholm Parkvej