Skitser

Referencebilleder Zigzag arguitectura, boligbebyggelse i Spanien.

Tegning af ide til facadeudformning.

Tegningen viser et principsnit gennem lokalplanområdet.

Tegningen viser de grønne uderum, parkering på terræn og under terræn. Desuden vises hvordan bebyggelsen fletter sig ind imellem parkering, veje og grønne rum.