Eksisterende lokalplaner

En stor del af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 150, som regulerer skilte og facader i Horsens by, samt indfaldsvejene. Lokalplanen viser at beplantningen langs Bjerrevej er bevaringsværdig.

En øvrige del af planområdet mod nord er omfattet af Boliger, Dagnæsallé, lokalplan 8-2011, Højvang, Horsens. Lokalplanen udlægger en del af området til boligformål. Ved vedtagelsen af nærværende plan ophæves lokalplan 8-2011.