Beliggenhed & eksisterende forhold

Boligenklaven Billeshave er i princippet lig med boligenklaven 2.2 i Lokalplan 1 - 2012 for området nord for Bygholm Sø. Størrelsen af enklaven er justeret, især som af en følge af den øgede grundstørrelse og en vejteknisk optimering af stamvejen Bygholm Bakkers forløb. Lokalplanområdets afgrænsning følger skel mellem de kommende parceller og de grønne fællesarealer.

Området er ca 2,3 ha og henligger som dyrkede marker opdelt af et levende hegn af popler, som ikke skønnes at være bevaringsværdige. Terrænet falder ca 5 m mod østsydøst.

Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet Bygholm Bakker. Boligenklaven nr. 2.2 Billeshave igangsættes som den første.