Eksisterende lokalplaner

Denne lokalplan supplerer den gældende lokalplan 1-2012, Området nord for Bygholm Sø, idet den inden for boligenklaven Billeshave erstatter §5 Bebyggelsens omfang og placering og §6 Bebyggelsens udformning samt enkelte andre bestemmelser. Endvidere suppleres lokalplan 1 - 2012 i nærværernde lokalplan med en udstykningsplan for boligenklaven. Øvrige bestemmelser i Lokalplan 1 - 2012 er fortsat gældende for boligenklaven Billeshave.