Kommuneplanen

Området er omfattet af kommuneplanramme HR.03.B.5., der er udlagt til boliger. Lokalplanen er i overenstemmelse hermed.