Lokalplanens indhold

Det er lokalplantillæggets formål at supplere bestemmelserne i lokalplan nr. 177 således at et areal på ca. 2000 m2 udlagt til erhverv overflyttes til et delområde, som er udlagt til anvendelse med blandet bolig og erhverv. Der bliver således bragt overensstemmelse mellem plangrundlaget og de faktiske forhold.