Lokalplanens indhold

Lokalplanens bestemmelser indeholder en aflysning af § 5.1 om byggefelter i den eksisterende Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker.

Der er samtidig tilføjet en bestemmelse om byggeriets omfang, der sætter en maksimal størrelse af byggeriet på 200m² på den enkelte grund, jf. §8.2.

Lokalplanenes redegørelse er ajourført i forhold til kommuneplanens retningslinjer. Kortbilag er ligeledes ajourført.

Siden gældende byplanvedtægt for området blev vedtaget, er planlovens mindstekrav til lokalplaners indhold ændret. Derfor indeholder planen tilføjede emner, f.eks. redegørelse for specifikke miljøforhold, formåls- og anvendelsesbestemmelser.