Eksisterende lokalplaner

Eksisterende Byplanvedtægt Nr. 6 for Slagballe Bakker vil fortsat være gældende.