Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen og den kystnære del af byzonen. Nedbrydning af Danafeeds bygninger er et led i et højt prioriteret byomdannelse, idet Nordhavnen ønskes udviklet til en attraktiv bydel som vil åbne havnen og fjorden for byens borgere. Lokalplanen giver mulighed for at fjerne en af havneområdets markante, hvide industribygninger, men vil ikke medføre en væsentlig ændring af oplevelsen af kystlandskabet.