Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens rammeområde nr 10BE08. Rammebestemmelserne er i overensstemmelse med ønsket om at omdanne Nordhavnen til bymæssige formål. Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres bådebroer, pontoner og plinte.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanen tillader nedrivning af områdets eksisterende bygninger. Nybyggeri inden for området kræver at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan.