Tilladelser fra andre myndigheder

Skovloven

Matrikel nr. 10h er pålagt fredskovpligt. Realisering af lokalplanen og den langsigtede efterbehandlingsplan forudsætter Naturstyrelsens tilladelse.