Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 13 - 2008, Erhvervsområde, Lervejdal i Addit, der udlægger området til erhvervsformål i tilknytning til forarbejdning af råstoffer, herunder sand og grus, fra det omkringliggende råstofområde

Lokalplan 13 - 2008 indeholder bestemmelse om, at placering af bebyggelse skal ske inden for udlagte byggefelter. Desuden indeholder Lokalplan 13 - 2008 formålsbestemmelse om, at en udvidelse af den eksisterende erhvervsvirksomhed skal ske inden for disse udpegede byggefelter. I henhold til Planloven kan der ikke dispenseres fra formålbestemmelser.

For at muliggøre udvidelse af den eksisterende virksomhed ophæves Lokalplan 13 - 2008 i sin helhed efter den offentlige bekendtgørelse af vedtagelsen af nærværende Lokalplan 2014 - 6.