Eksisterende lokalplaner

Der redegøres for hovedindholdet af eventuelle lokalplaner eller byplanvedtægter, som omfatter området for den aktuelle lokalplan, herunder hvilke bestemmelser der ophæves med den endelige vedtagelse. Oplysning om lokalplaner, der gælder for naboområder, medtages i den udstrækning, de har betydning for den aktuelle lokalplan.