Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget som forslag den 7. juni 2016.

Forslaget er offentlig bekendtgjort den 14 juni 2016.

Lokalplanen er endelig godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2016.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 20. september 2016.