Kystnærhedszone

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen, ca. 1,3 km fra nærmeste kyst. Der er eksisterende byggeri mellem lokalplanområdet og kysten. Nærværende lokalplan giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg, der væsentligt ændrer eller påvirker kystlandskabet.