Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 5000 m² og er beliggende Ternevej 55 i bydelen Dagnæs i den sydlige del af Horsens. Lokalplanområdet indeholder bygningerne fra en tidligere landejendom, og har de senere år været brugt som beboelses og – erhvervsejendom.

Bebyggelsen er registreret efter SAVE - metoden ( SAVE er en sammenskrivelse af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier) og er kategoriseret med lav bevaringsværdi 7.

Lokalplanområdet er terrænmæssigt fladt.

Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Ternevej og mod nord af Væbnervej, som er adgangsvej for det tæt-lav byggeri, der ligger øst for lokalplanområdet. Ejendommen, beliggende syd for lokalplanområdet, er under omdannelse til boligområde bestående af tæt-lav byggeri.

I nærområdet er der stor variation af typologier som punkthus, etagebyggeri, parcelhuse - åben-lav, rækkehuse, tæt-lav samt institutionsbyggeri.

Foto af den eksisterende have

 

Kik mod lokalplanområdet og eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse, den tidligere landejendom

 

Luftfoto fra 1954 - den røde markering viser lokalplanområdet

Luftfoto fra 1972 - den røde markering viser lokalplanområdet

 

Luftfoto fra 2015 - den røde markering viser lokalplanområdet