Fremtidige forhold

KORTBILAG 3

Bevaringsværdige træer, de vigtigste er markeret med rødt