Beliggenhed & eksisterende forhold

Området, der består af én ejendom, matrikel nr 36 o, Stensballe by, Vær, har en størrelse ca. 7300 m2 og ligger ud mod Sundbakken. Terrænnet falder ca. 3 meter mod sydvest fra grundens nordligste hjørne til det sydlige.

Grunden har i dag en meget frodig og tilvokset karakter med enkelte bevaringsværdige træer, der er markeret på vedstående kort. Det er hensigten at de markerede træer bevares i det omfang, det er muligt.

Der er en eksisterende bebyggelse, der oprindeligt er opført til et nonnekloster i 60'erne. I de senere år har bygningerne været anvendt til skole, hvis funktion nu er flyttet, og bygningerne er dermed blevet overflødige. Hvis de kan anvendes i forbindelse med de planlagte seniorboliger, kan de, eller dele af dem bevares, ellers giver lokalplanen mulighed for, at de kan rives ned. De eksisterende bygninger har ikke nogen særlig arkitektonisk værdi.

Grunden har vejadgang fra Sundbakken mod nordvest.

På Haldrupvej i en afstand på godt 300 meter, er der stoppested til 3 bybuslinjer.

Ahorn i den sydlige del af grunden, der er markeret som bevaringsværdig

Det levende hegn, der danner grundens afgrænsning mod sydvest. Hegnet tyndes ud, så det kan komme mere sol ind på grunden, men så den frodige karakter bevares

 

Grunden set fra Sundbakken mod syd

Bevaringsværdige træer, de vigtigste er markeret med rødt