Kommuneplanen

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 2013-24, Boliger, Sundbakken, Horsens. Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen i den gældende ramme fra åben-lav til tæt-lav og etagehusbebyggelse i op til 2 etager.