Beliggenhed & eksisterende forhold

Området har en størrelse på ca. 50.000 m2, og afgrænses af det næsten udbyggede boligområde omkring Overmarksvej mod syd og øst. Mod nord og vest skråner det ned mod til et dalstrøg, som er et beskyttet naturområde, og som strækker sig mod nordvest til Torsted Kirke.

Gennem naturomådet er der stier, der forbinder de enkelte boligområder i kvarteret, og som hægter sig på de omgivende veje, herunder Dahliavej.

Dahliavej, der er lokalplanområdets "rygrad" har vejadgang til Overmarksvej, der løber mellem Ternevej og Ørnstrupvej.

Der er planlagt en sydlig omfartsvej omkring Horsens syd for Overmarksvej. Det vurderes dog ikke, at den vil påvirke lokalplanområdet i forhold til støj.